remove

Vakum Elektroniği Teknolojileri

Araştırma AlanlarıVakum Elektroniği Teknolojileri

Vakum Elektroniği Teknolojileri

Vakum elektroniği cihaz teknolojileri radar ve uydu haberleşme sistemleri için güç kaynaklarından elektronik harp donanımları için bozucu ve karıştırıcı sistemlere, uydular için itki sistemlerinden ana yurt güvenliği için atomik görüntüleme sistemlerine kadar stratejik öneme sahip birçok uygulama için anahtar rol oynamaktadır.

Vakum elektroniği cihaz teknolojilerinin iletişim, savunma, uzay ve havacılık sanayisindeki uygulamalarının yanı sıra hassas malzeme işleme ve birleştirme teknolojilerinden polimerlerin çapraz bağlanmasına, atık gazlarının temizlenmesinden gıdaların mikroorganizmalardan arındırılmasına, işlemci üretim (iyon implantasyonu) teknolojilerinden nanometre ölçeğinde üretime, ağır iyon füzyonlarından plazma üretimine, kanser tedavi (nötron ve proton terapisi) teknolojilerinden petrol ve gaz yataklarının aranmasına, nükleer atıkların temizlenmesinden radyoizotop üretimine, toryuma dayalı nükleer santrallerden serbest elektron lazerlerine kadar değişen 300’ün üzerinde farklı alanda uygulama alanına sahiptir.

Yüksek güç, yüksek frekans ve geniş bant gerektiren uygulamalarda mikrodalga/milimetre vakum elektroniği cihazlarının ülkemiz için stratejik öneminin farkında olan PROFEN, Ar-Ge Merkezi bünyesinde EHF (30-300 GHz) frekans bant aralığında farklı uygulamalara yönelik yeni nesil mikrodalga/milimetre dalga vakum elektron cihaz teknolojileri üzerinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürmektedir.

Vakum Elektroniği Yetkinlik Alanları

Elektron Optiği Ekipmanları

  • Periyodik Magnet Dizileri
  • Elektromıknatıslar

Malzeme Teknolojileri

  • Katot Malzemeleri
  • Manyetik Malzemeler
  • Yüksek Alaşımlı Metaller

Vakum Teknikleri

  • UHV Uyumlu Mekanik Paketleme
  • UHV Uyumlu Yüzey Hazırlık
  • Gaz Giderim ve Isıl İşlem

Sızdırmaz Eklemler

  • Takıp Çıkartılabilir CF Eklemler
  • Sökülemez Sert Lehimleme