remove

Donanım ve Gömülü Sistemler

Araştırma AlanlarıDonanım ve Gömülü Sistemler

Donanım ve Gömülü Sistemler

PROFEN farklı uygulama alanlarında ihtiyaç duyduğu donanım ve gömülü sistem çözümlerini müşteri ve proje ihtiyaçlarına göre oluşturabilmektedir.

Gömülü Yazılım Geliştirme Yetkinlik Alanları

 •  Bare Metal gömülü yazılım programlama
 •  RTOS gömülü yazılım programlama
 •  Gömülü Linux programlama
 •  Çekirdek sürücüsü geliştirme
 •  Kullanıcı Katmanı uygulaması geliştirme
 •  Custom IP kernel driver geliştirme
 •  Bootloader özelleştirme
 •  Petalinux SDK ile SoC sistemler için özelleştirilmiş Linux işletim sistemi geliştirme
 •  Ethernet Sunucu (TCP, UDP, HTTP, SNMP, FTP v.b) uygulamaları
 •  Sensör haberleşme ve kontrol uygulamaları
 •  Motor kontrol uygulamaları
 •  Kontrol Paneli uygulamaları

FPGA Yetkinlik Alanları

 •  ZYNQ-7000 serisi SoC (System On Chip) platfomlar üzerinde sayısal sistem tasarımı
 •  FPGA ile Sayısal Sinyal İşleme
 •  IP blok tasarımları
 •  MATLAB ile sayısal sinyal işleme ve sistem modellemesi çalışmaları
 •  FPGA ve RF Transceiver kullanarak SDR (Software Defined Radio) temelli sistem tasarımları

Donanım Tasarım Yetkinlik Alanları

 •  Geniş bant ve yüksek frekans PCB ve Şematik Tasarımları
 •  Analog-Dijital-RF çok katmanlı devre tasarımları (2-10 katman)
 •  Dar bant mikrostrip filtre tasarım uygulamaları
 •  PDN analyzer ile devreye ait akım/voltaj yoğunluk analizleri
 •  Pasif ve aktif filtre tasarımları
 •  Düşük güç harcayan IoT uygulamaları
 •  IoT master ve slave donanım tasarımı
 •  IoT konum belirleme mühendislik hesaplamaları