remove

RF ve Mikrodalga

Araştırma AlanlarıRF ve Mikrodalga

RF ve Mikrodalga

PROFEN, RF ve mikrodalga alanındaki araştırma faaliyetlerini dünyada ve ülkemizde uydu ve uzay haberleşme sektöründeki stratejik gelişmeleri ve ihtiyaçları dikkate alarak yürütmektedir. Araştırmalarımız kritik teknoloji olarak görülen S, X, Ku, Ka, Q ve V frekans bantlarındaki aktif ve pasif haberleşme bileşenlerinin sistem ve alt sistem seviyesinde analiz, tasarım, prototip geliştirme, üretim ve testlerini kapsamaktadır.

RF ve mikrodalga Ar-Ge projelerimiz özellikle uydu ve radar teknolojilerinde kullanılan çeşitli anten sistemlerine odaklanmaktadır. Hava, kara ve deniz platformlarında Ka banda kadar taşınabilir, sabit ve mobil VSAT yer istasyonu terminalleri ile radar sistemleri için döner eklem yapıları ve anten sistemlerinin geliştirilmesi için aşağıdaki süreçler gerçekleştirilmektedir:

 • RF ve mikrodalga sistem tasarım ve analizi,
 • PCB devre şeması oluşturma, layout çizimi, mekanik CAD tasarımı, uyumluluk ve doğrulama analizleri,
 • Termal ve elektromanyetik simülasyon ve analizleri,
 • Haberleşme sistemi tasarımı ve link bütçesi analizi,
 • Elektromanyetik test, ölçüm ve doğrulama.

Ürünleştirilen Aktif RF Bileşenler

 • Güç yükselteçleri
 • Frekans çeviriciler
 • Faz kilitlemeli döngüler (PLLs)
 • RF güç dedektörleri
 • Filtreler
 • Aktif ve pasif güç bölücüler/birleştiriciler
 • Sirkülatörler ve izolatörler

Ürünleştirilen Pasif RF Bileşenler

 • Reflektör antenler (Parabolik, Cassagrain vb.) (70 cm – 7.3 m arasında)
 • Boynuz (Horn) antenler
 • Besleme yapıları ve Dalga Kılavuzu Geçiş Bileşenleri
 • Polarizörler ve Filtreler
 • Dalga Kılavuzu Güç Bölücü ve Birleştiriciler
 • Takip besleme yapıları ve kuplörler
 • RF Döner Eklem Yapıları
 • Frekans Seçici Yüzey (FSS) Yapıları
 • Hava platformları dahil çoklu frekans bantları için RADOM yapıları