remove

İleri Malzeme Teknolojileri

Araştırma Alanlarıİleri Malzeme Teknolojileri

İleri Malzeme Teknolojileri

PROFEN, uydu haberleşme ve radar teknolojileri kapsamında geliştirdiği ürünlerde ihtiyaç duyduğu özgün yapısal ve elektromanyetik özellikleri elde edebilmek için akıllı kompozit yapıları geliştirmek üzere aşağıdaki alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir:

 • RADOM yapıları
 • Bükülebilir, katlanabilir anten yapıları
 • Gerçek zamanlı hasar algılama
 • Radar soğurucu yapılar
 • Frekans seçici yüzeyler ve entegre lensler
 • Entegre hüzme biçimlendirici

İleri Malzeme Yetkinlik Alanları

 • Farklı platformlara ait uydu haberleşme sistemlerindeki kompozit alt unsurların modelleme faaliyetleri
 • Subsonik ortam bileşenlerin modellenmesi ve çevresel şartların (rüzgâr basıncı, sıcaklık değişimi, dolu ve kuş çarpması vb.) analiz edilmesi
 • Kara anten sistemleri bileşenlerinin (reflektör, radom vb.) modellenmesi ve çevresel şartların (rüzgâr basıncı, sıcaklık değişimi, yağmur erozyonu, kar ve buz yükü vb.) analiz edilmesi
 • Deniz üstü ve altı kompozit bileşenlerin korozyona dayanım modellemesi
 • Farklı ölçeklerdeki kompozit malzemelerin modelleme ve benzetim faaliyetleri
 • Laminatların sertlik ve mukavemetinin tahmini için temsili hacim eleman (RVE) ölçeğinde modelleme ve analiz
 • Örgü tipi ve yoğunluğunun dayanıma etkisinin hesaplanması için meso ölçekte birim hücre modelleme ve analiz
 • Prototip ölçeğindeki (makro) sistem ve bileşenlerine ait çevresel şartlara dayanım gösterecek şekilde modelleme ve analiz
 • Kompozit malzemelerin dinamik çalışma koşullarına karşın ömür, hasar toleransı ve hasara dayanım hesaplama faaliyetleri
 • Tabakalararası ve tabaka içi hasar tiplerinin modellenmesi ve analiz edilmesi
 • Yapısal tasarım ve analizlerin deneysel testlerle doğrulanması
 • Sandviç kompozit malzemelerin darbe (LVI, BVID) ve darbe sonrası hasar tahmin çalışmaları
 • Doğrusal olmayan malzeme davranışının hesaplanması
 • Görüntüleme ve muayene yöntemleri (optik 3D deformasyon, akustik emisyon, yerinde CT, vb.)
 • Termoplastik ve termoset kompozit malzeme sistemlerine nano/mikro takviyeler yapılarak ihtiyaca özel matris sistemleri geliştirme