remove

01.12.2020

Profen Global Satellite Show Etkinliğinde Büyük Veri Alanındaki Vizyonunu Anlattı

Profen Ar-Ge Direktörü Hakan Savaşan, etkinlik kapsamında 2 Eylül’de gerçekleştirilen; “The Near Future of Teleports and Big Data” (Telekomünikasyon Veri Geçitlerinin ve Büyük Veri’nin Yakın Geleceği) başlıklı video konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansın ana odağı; yörüngedeki uyduları, yeryüzünde, İnternet gibi ağlara bağlayan telekomünikasyon veri geçitleri ve bu geçitlerden akan veri boyutlarının her geçen gün artması oldu. Savaşan, konferansta, Profen’in, uydu sistemlerinde kullanılan büyük veri uygulamaları konusundaki vizyonunu anlattı. Savaşan, konuşmasının başında, telekomünikasyon veri geçitleri ile ilgili stratejik kararlar alınırken büyük veri çalışmalarından faydalanılması halinde, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülebileceğine değindi. Günümüzde, artık pek çok teknolojinin yazılım tabanlı (software defined) hale geldiğini belirterek telekomünikasyon veri geçitlerinin, anten konumundan bağımsız şekilde veri merkezi olarak kullanılabileceğinden bahsetti. Yazılım teknolojileri sayesinde, yakın bir zamanda bunun mümkün olabileceğinin altını çizdi. Uydu sektöründe dijitalizasyon konusundan da bahseden Savaşan, hem müşteriler hem de hizmet sağlayanlar tarafındaki teknolojiler daha çok dijital hale geldikçe, işletmecilerin maliyetlerinin de düşeceğine dikkat çekti.

Ar-Ge Çalışmaları, Hız Kesmeden Devam Ediyor

Profen, bir yandan da yoğun şekilde ArGe çalışmalarına devam ediyor. Firma, Temmuz ayı içerisinde, TÜBİTAK destekli iki yeni Ar-Ge projesine başladı. Bunlardan ilki, ticari uçaklarda İnternet bağlantısı için kullanılacak bir SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi) anteni geliştirilmesini kapsıyor.

Firma, bu proje ile Ka-Bandı’nda çalışan ve DO-160 standartlarına uygun bir hava SOTM terminali geliştirmeyi de hedefliyor. İkinci proje ise alçak dünya yörüngesi (low earth orbit / LEO) uyduları için, X ve S bantlarda çalışan mobil yer istasyonu geliştirilmesini konu alıyor. Profen, bu proje sonunda, Göktürk Yenileme ve Göktürk-3 projeleri kapsamındaki mobil yer istasyonu ihtiyacını, yerli ve milli olarak karşılamayı planlıyor. Sanallaşma teknolojilerinin uygulamalarının günden güne arttığı yer segmentinde; bulut bilişim teknolojileri, büyük veri ve derin öğrenme yaklaşımlarının önem kazanacağını değerlendiren Profen, Ar-Ge faaliyetlerini bu doğrultuda yoğunlaştırıyor.

Firmanın, yakın dönemde yürüteceği Ar-Ge çalışmaları ile ürün ortaya koymayı planladığı alanlar arasında, gittikçe yaygınlaşmaya başlayan “yüksek iletişim kapasiteli uydular” (high-throughput satellite / HTS) için kullanılan ve Q/V bantlarda çalışan yer istasyonları da bulunuyor. Profen, siber güvenlik konusuna ise ayrı bir önem veriyor. Firma, bu doğrultuda, 2021 yılında, özellikle kendi geliştirdiği, siber fiziksel sistemler olan ürünlerin siber güvenliği için yapay zekâ tabanlı çözümler üzerinde çalışmaya başlayacak.

Kullanıcı İhtiyacına Yönelik Ürünler

Profen, rafta hazır ürünlerinden, özellikle PTA-100Ka ve PTA-180Ku taşınabilir uydu terminallerini öne çıkarıyor. Her ikisi de portatif ve taşınabilir nitelikte olan bu ürünler, araç ile ulaşılamayan yerlerde Profen Ar-Ge Direktörü Hakan Savaşan, etkinlik kapsamında 2 Eylül’de gerçekleştirilen; “The Near Future of Teleports and Big Data” (Telekomünikasyon Veri Geçitlerinin ve Büyük Veri’nin Yakın Geleceği) başlıklı video konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın ana odağı; yörüngedeki uyduları, yeryüzünde, İnternet gibi ağlara bağlayan telekomünikasyon veri geçitleri ve bu geçitlerden akan veri boyutlarının her geçen gün artması oldu. Savaşan, konferansta, Profen’in, uydu sistemlerinde kullanılan büyük veri uygulamaları konusundaki vizyonunu anlattı. Savaşan, konuşmasının başında, telekomünikasyon veri geçitleri ile ilgili stratejik kararlar alınırken büyük veri çalışmalarından faydalanılması halinde, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülebileceğine değindi. Günümüzde, artık pek çok teknolojinin yazılım tabanlı (software defined) hale geldiğini belirterek telekomünikasyon veri geçitlerinin, anten konumundan bağımsız şekilde veri merkezi olarak kullanılabileceğinden bahsetti. Yazılım teknolojileri sayesinde, yakın bir zamanda bunun mümkün olabileceğinin altını çizdi. Uydu sektöründe dijitalizasyon konusundan da bahseden Savaşan, hem müşteriler hem de hizmet sağlayanlar tarafındaki teknolojiler daha çok dijital hale geldikçe, işletmecilerin maliyetlerinin de düşeceğine dikkat çekti. Ar-Ge Çalışmaları, Hız Kesmeden Devam Ediyor Profen, bir yandan da yoğun şekilde ArGe çalışmalarına devam ediyor. Firma, Temmuz ayı içerisinde, TÜBİTAK destekli iki yeni Ar-Ge projesine başladı. Bunlardan ilki, ticari uçaklarda İnternet bağlantısı Profen, Büyük Veri Alanındaki Vizyonunu Anlattı Etkinliğin 5’inci video konferansına katılan, Profen Ar-Ge Direktörü Hakan Savaşan, Profen’in teleport ve büyük veri konusundaki vizyonunu anlattı. için kullanılacak bir SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi) anteni geliştirilmesini kapsıyor. Firma, bu proje ile Ka-Bandı’nda çalışan ve DO-160 standartlarına uygun bir hava SOTM terminali geliştirmeyi de hedefliyor. İkinci proje ise alçak dünya yörüngesi (low earth orbit / LEO) uyduları için, X ve S bantlarda çalışan mobil yer istasyonu geliştirilmesini konu alıyor. Profen, bu proje sonunda, Göktürk Yenileme ve Göktürk-3 projeleri kapsamındaki mobil yer istasyonu ihtiyacını, yerli ve milli olarak karşılamayı planlıyor. Sanallaşma teknolojilerinin uygulamalarının günden güne arttığı yer segmentinde; bulut bilişim teknolojileri, büyük veri ve derin öğrenme yaklaşımlarının önem kazanacağını değerlendiren Profen, Ar-Ge faaliyetlerini bu doğrultuda yoğunlaştırıyor. Firmanın, yakın dönemde yürüteceği Ar-Ge çalışmaları ile ürün ortaya koymayı planladığı alanlar arasında, gittikçe yaygınlaşmaya başlayan “yüksek iletişim kapasiteli uydular” (high-throughput satellite / HTS) için kullanılan ve Q/V bantlarda çalışan yer istasyonları da bulunuyor. Profen, siber güvenlik konusuna ise ayrı bir önem veriyor. Firma, bu doğrultuda, 2021 yılında, özellikle kendi geliştirdiği, siber fiziksel sistemler olan ürünlerin siber güvenliği için yapay zekâ tabanlı çözümler üzerinde çalışmaya başlayacak.

Kullanıcı İhtiyacına Yönelik Ürünler Profen, rafta hazır ürünlerinden, özellikle PTA-100Ka ve PTA-180Ku taşınabilir uydu terminallerini öne çıkarıyor. Her ikisi de portatif ve taşınabilir nitelikte olan bu ürünler, araç ile ulaşılamayan yerlerde bile kolaylıkla uydu iletişimi imkânı sunuyor. Firma, bunların yanı sıra Ar-Ge çalışmalarına devam ettiği PSA-6000’i de 2021 başında pazara sunmayı hedefliyor. Bu ürünlerin özellikleri, kısaca şu şekilde:

  • PTA-100Ka: Ka-Bandı’nda çalışan ve 1 m çapında antene sahip bu terminal, askeri ve sivil ihtiyaçlar için geniş bant uydu haberleşmesi sağlıyor.
  • PTA-180Ku: Ku-Bandı’nda çalışan ve 1,8 m çapında antene sahip bu terminal, askeri ve sivil ihtiyaçlar için geniş bant uydu haberleşmesi ve video yayını imkânı sunuyor.
  • PSA-6000: Profen yetkilileri, gerçek zamanlı bir Spektrum Analizör olan ürünün, “Türkiye’de tasarlanıp üretilen, kendi sınıfındaki ilk ürün” olduğunu ifade ediyor. Analizör, uydu veya karasal haberleşme veya yayıncılık için kullanılan tüm frekans spektrumunu monitör edebilme özelliğinin yanında, oldukça hassas ölçüm ve analizler yapabilecek yeteneklerle de donatıldı.

Bu sayede, temel bir frekans spektrumu ölçme cihazı olma özelliğinin yanında, başka birçok uygulamada çekirdek ürün olarak değerlendirilme potansiyeline de sahip.